Lacy Leadership

Success is Near

advokat: ska jag ta bort min avlidne make från gärningen till vår egendom?

Av Nancy Burner, Esq. Nancy Burner, Esq. när en delägare av fastigheter går bort, vad som händer härnäst beror på hur delägarna tog titeln till fastigheten. vid en delägares död är det nödvändigt att granska den sista handlingen för att göra denna bestämning. Det finns tre sätt att äga fastigheter i New York som delägare: […]

Av Nancy Burner, Esq.

Nancy Burner, Esq.

när en delägare av fastigheter går bort, vad som händer härnäst beror på hur delägarna tog titeln till fastigheten.

vid en delägares död är det nödvändigt att granska den sista handlingen för att göra denna bestämning. Det finns tre sätt att äga fastigheter i New York som delägare: hyresgäster gemensamt, gemensamma hyresgäster med överlevnadsrätt eller hyresgäster i sin helhet.

endast gifta par som var gifta vid den tidpunkt då de tog äganderätten till fastigheten kan äga egendom som hyresgäster i sin helhet-en typ av ägande som ger vissa skydd. Om fastigheten ägs som gemensamma hyresgäster med överlevnadsrätt eller som hyresgäster i sin helhet, övergår den avlidne ägarens intresse automatiskt till den överlevande delägaren genom lag.

generellt är det inte nödvändigt att ha en ny handling beredd att ta bort den avlidne delägaren. När den efterlevande ägaren säljer fastigheten i framtiden kan den avlidne delägarens intresse avyttras genom att tillhandahålla sitt dödsintyg till titelföretaget. Om den överlevande ägaren beslutar att överföra fastigheten under livet utan hänsyn, till exempel till ett förtroende för fastighetsplanering, bör en notering om gärningen göras av advokaten som förbereder den. Vid framtida försäljning måste dödsintyget fortfarande lämnas till titelföretaget för att bevisa att den överlevande är den lagliga ägaren av fastigheten.

om fastigheten ägs som hyresgäster gemensamt eller om den avlidne maken var ensam ägare av fastigheten, inte den avlidne ägarens intresse inte passera genom lag vid dödsfall. Istället passerar den avlidne ägarens intresse enligt hans eller hennes sista vilja och testamente eller enligt New York-lagen om den avlidne dog utan testamente.

medan New York-lagen Tekniskt föreskriver att fastigheter västar i decedentens arvingar från och med dödsdatumet och kan överföras eller säljas av dessa arvingar, kan arvingarna ha problem med titelföretaget som försäkrar transaktionen, särskilt inom två år från dödsdatumet.

det är vanligtvis bäst att ha en exekutör eller administratör utsedd att överföra eller sälja fastigheten från boet. För att en förvaltare ska kunna utses krävs emellertid ett bouppteckning eller administrationsförfarande i Surrogates domstol.

det är viktigt att notera att om gärningen är tyst om delägarna tog titeln som hyresgäster i gemensamma eller gemensamma hyresgäster med överlevnadsrätt, är standard hyresgäster gemensamt. Om gärningen är tyst men delägarna gifte sig när de tog titeln, då skapar det en hyresrätt i sin helhet.

Nancy Brännare, Esq. praxis äldre lag och egendom planering från hennes East Setauket kontor. Besök www.burnerlaw.com.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.