Lacy Leadership

Success is Near

Sähköiskujen turvallisuus työpaikalla

Sisällysluettelo olemme kaikki kuulleet varoituksia sähköriskeistä jossain vaiheessa elämäämme. Mutta tilastot osoittavat, että sähköiskujen turvallisuudesta pitäisi keskustella useammin, erityisesti työpaikalla. Electrical Safety Foundation International (ESFI) kertoi, että vuonna 2019 sähkökuolemia oli yli 166. erilaiset huolimattomuuteen liittyvät tekijät, kuten vialliset työkalut, väärät liitokset ja työkalujen väärinkäyttö, lisäävät huomattavasti työntekijän sähkövamman mahdollisuutta. On myös tilanteita, joissa työntekijät […]

Sisällysluettelo

olemme kaikki kuulleet varoituksia sähköriskeistä jossain vaiheessa elämäämme. Mutta tilastot osoittavat, että sähköiskujen turvallisuudesta pitäisi keskustella useammin, erityisesti työpaikalla. Electrical Safety Foundation International (ESFI) kertoi, että vuonna 2019 sähkökuolemia oli yli 166.

erilaiset huolimattomuuteen liittyvät tekijät, kuten vialliset työkalut, väärät liitokset ja työkalujen väärinkäyttö, lisäävät huomattavasti työntekijän sähkövamman mahdollisuutta. On myös tilanteita, joissa työntekijät eivät tiedä työympäristössä mahdollisesti esiintyvistä sähkövaaroista. Tämä tekee niistä usein alttiita sähköiskun vammoja tai sähköiskun.

Mitä ovat sähkövammat?

sähkövaurio syntyy, kun sähkövirta kulkee kehon läpi ja aiheuttaa vaurioita iholle tai sisäelimille. Sähkövammat koostuvat neljästä päätyypistä vammoja, sähköiskun (joka viittaa sähköiskun pysäyttäminen sydän), sähköiskun (vahinkoa kehon suorasta kosketuksesta korkeajännitelähteen), palovammoja, ja lasku vammoja seurauksena kosketuksesta sähköenergian. Nämä vammat voivat tapahtua monella tavalla:

 • suora kosketus altistuviin jännitteisiin johtimiin tai piirin osiin. Kun sähkövirta kulkee ihmiskehon läpi, se voi häiritä aivojen ja lihasten välisiä normaaleja sähkösignaaleja. Esimerkiksi sydän voi lakata lyömästä kunnolla, hengitys voi lakata tai lihakset voivat kouristella.
 • lämpöhalvaus voi olla seurausta valokaarisalamasta säteilevästä lämmöstä. Valokaarisalaman lähettämä ultravioletti – ja infrapunavalo voivat myös aiheuttaa vakavia vaurioita silmille.
 • kaariräjähdys voi sisältää räjähtävän energia-aallon, joka vapautuu kaarisalaman räjähdyksessä. Tämä aalto voi aiheuttaa vakavia palovammoja, romahduttaa keuhkosi tai aiheuttaa melua, joka voi vahingoittaa kuuloa.
 • Lihassupistus eli säpsähdysreaktio voi aiheuttaa ihmisen putoamisen tikkailta ja aiheuttaa luunmurtumia, traumaattisen aivovamman ja jopa kuoleman.

Sähkövammat työpaikalla

vaikka sähkövaarat eivät ole tärkein syy työpaikalla tapahtuviin vammoihin, ne aiheuttavat vuosittain yli 400 sähköiskua ja 4000 vammaa työpaikalla. Sähkövammat työpaikalla tarkoittavat usein sitä, että työntekijä kärsii fyysisesti ja taloudellisesti. Lisäksi yrityksen tuottavuus voi kärsiä.

työturvallisuusvirasto (OSHA) toteaa sähkön olevan pitkäaikainen vakava työpaikkavaara. Sähköviat eivät ainoastaan todennäköisesti aiheuta vammoja, vaan ne voivat myös aiheuttaa tulipaloja tai räjähdyksiä, mikä tekee sähköiskuista turvallisuuskriittisiä.

sähköiskuista toipumista pidetään hitaana ja kivuliaana prosessina. OSHA kertoo, että joka 30.minuutti työpäivän aikana työntekijä loukkaantuu vakavasti sähköstä, että töistä poisjäänti on tarpeen palautumiseen.

vinkkejä turvalliseen työskentelyyn sähkön ympärillä

on välttämätöntä ymmärtää, että henkilön ei tarvitse työskennellä suoraan sähkön kanssa saadakseen yhteyden sähköriskiin. Riippumatta siitä, onko työympäristö suuressa tuotantolaitoksessa tai rakennustyömaalla, tiettyjen ohjeiden tulisi olla hyödyllinen muistutus sähköiskujen perusturvallisuuskäytännöistä.

on tärkeää varmistaa, että koko henkilökunta on koulutettu käyttämään sähkölaitteita oikein ja havaitsemaan vika. Työpaikalla sattuu monesti tapaturmia, kun työntekijät eivät ymmärrä sähkövaarojen vakavuutta. Sähköiskujen turvallisuuden olisi oltava olennainen osa jokaisen työpaikan suunnitteluprosessia, mukaan lukien ennakoiva lähestymistapa laitteiden, laitteiden, jatkojohtojen ja pistorasioiden käyttöön työpaikalla tapahtuvan sähkövammariskin vähentämiseksi.

muita hyödyllisiä toimia sähköiskuvamman riskin minimoimiseksi työpaikalla ovat:

 • tunnistettava mahdolliset sähköiskuvaarat.
 • tarkasta työkalut, virtajohdot ja sähkölaitteet vaurioiden tai kulumisen varalta ennen jokaista käyttökertaa. Korjaa tai vaihda vahingoittuneet laitteet välittömästi.
 • jokainen piiri ja jokainen johdin testataan aina ennen käyttöä.
 • eristetään laitteet energialähteistä.
 • käytä aina puusta tai muusta johtamattomasta materiaalista valmistettuja tikkaita työskenneltäessä sähkö-tai sähkölinjojen kanssa tai niiden läheisyydessä. Työntekijät ovat vaarassa kuolla sähköiskuun, kun he käyttävät metallisia tikkaita jännitteisten ilmajohtojen ympärillä.
 • Älä käytä pistorasioita tai johtoja, joissa on paljaat johdot.
 • älä käytä raskasta kalustoa voimajohtojen alla.
 • pidä virtajohdot erossa työkaluista käytön aikana.
 • käytä aina suojavaatteita ja-varusteita ja käytä eristettyjä työkaluja alueilla, joilla on mahdollisia sähkövaaroja.
 • Etsi ilmajohtoja, kun käytät mitä tahansa laitetta.
 • ellei toisin tiedetä, oletetaan, että ilmajohdoissa on virtaa.
 • käytä suojaukseen maavikakytkimiä.
 • ole varuillasi sähkövaarojen varalta työskennellessäsi tikkaiden tai muiden alustojen kanssa.
 • älä ylikuormita myyntipisteitä.
 • älä koskaan käytä sähkölaitteita, kun kätesi tai laite on märkä.
 • irrota johdot pistorasiasta tarttumalla pistokkeeseen. Älä vedä narua kaukaa.
 • on valmiussuunnitelma sähköhäiriön varalta.

Tarvitsenko Sähköiskujuristia?

sähköiskujen turvallisuuden tunteminen minimoi sähkövamman riskit, mutta se ei tarkoita, ettei sähkövammoja koskaan tulisi. Sähkö on voimakas voima, joka voi pahimmissa tapauksissa vahingoittaa vakavasti ja johtaa kuolemantapauksiin. Sähkövammasta selvinneet voivat saada pysyvän vamman, sydänvaurion, sisäelinvaurion, näön menetyksen, kuulon menetyksen, aivovaurion, hermovaurion, lista jatkuu. Nämä vammat ja toipuminen ovat hyvin kalliita, mikä aiheuttaa taloudellista stressiä uhreille ja heidän perheilleen. Tämän tilanteen vuoksi on kriittistä pyytää neuvoa pätevältä Sähköiskujuristilta. Loukkaantunut uhri voi olla oikeutettu korvauksiin kivustaan, kärsimyksestään, menetetystä palkastaan, menneistä ja tulevista hoitokuluistaan ynnä muusta.

Sähköiskujuristi ohjaa sinut oikeusprosessin läpi ja auttaa määrittämään, kuka on vastuussa vahingoista. Älä yritä hakea oikeutta ilman kokenutta Sähköiskujuristia, joka suojelee oikeuksiasi.

miten Carlsonin Asianajotoimisto voi auttaa

täällä Carlsonin asianajotoimistossa olemme auttaneet henkilövahinkojen uhreja yli 40 vuotta. Jos olet saanut sähkövamman työpaikalla, älä odota toista hetkeä hakeaksesi neuvoa kokeneelta Sähköiskujuristilta. Tiimimme on valmis investoimaan voimakkaasti tapaukseesi ja tavoittelemaan maksimaalista korvausta varmistaen samalla, että saat tarvittavan hoidon. Ota yhteyttä tänään ilmainen kuuleminen. Voimme auttaa.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.