Lacy Leadership

Success is Near

Het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen in Canada de gebouwen die nodig zijn om te voldoen Parijs Overeenkomst targets

Persbericht Staan senaatscommissie voor Energie, Milieu en Natuurlijke Hulpbronnen Vermindering van de uitstoot van broeikasgassen in Canada de gebouwen die nodig zijn om te voldoen Parijs Overeenkomst targets November 16, 2018 het Verminderen van broeikasgassen (BKG) de emissies van Canada ’s gebouwen is het noodzakelijk om de vermindering van Canada’ s carbon footprint. Dit kan […]

Persbericht

Staan senaatscommissie voor Energie, Milieu en Natuurlijke Hulpbronnen

Vermindering van de uitstoot van broeikasgassen in Canada de gebouwen die nodig zijn om te voldoen Parijs Overeenkomst targets

November 16, 2018

het Verminderen van broeikasgassen (BKG) de emissies van Canada ’s gebouwen is het noodzakelijk om de vermindering van Canada’ s carbon footprint. Dit kan door minder energie te gebruiken voor verwarming, energie efficiënter te gebruiken en waar mogelijk over te schakelen op elektriciteit voor warmtebronnen. Niet alleen zullen deze veranderingen het klimaat beschermen, ze kunnen Canadezen helpen op de lange termijn geld te besparen en het comfort van de ruimtes waarin ze wonen en werken te verbeteren.

residentiële, commerciële en industriële gebouwen zijn goed voor 17% van de Canadese BKG-emissies, wanneer de emissies in verband met elektriciteit die in gebouwen wordt gebruikt, worden meegerekend. Het grootste deel van deze emissies wordt veroorzaakt door de verbranding van fossiele brandstoffen voor ruimteverwarming. Door federale, provinciale en territoriale overheden vastgestelde beleidsmaatregelen zouden de emissies in 2030 met bijna 20% ten opzichte van 2015 kunnen verminderen.De Senate Committee on Energy, the Environment and Natural Resources heeft een rapport gepubliceerd getiteld Reducing Greenhouse gas Emissions from Canada ’s Built Environment, waarin de impact van de transition to a low-carbon economy op Canada’ s buildings wordt onderzocht.

onze huizen en gebouwen hebben een grote invloed op hoe we leven; ze weerspiegelen wie we zijn, individueel en collectief, en vertegenwoordigen niet alleen onze erfenis uit het verleden, maar ook onze erfenis voor de toekomst. De keuzes die we vandaag maken over bouwmaterialen en verwarmingsopties voor gebouwen zullen generaties meegaan, dus het is belangrijk om te begrijpen hoe onze gebouwen bijdragen aan en worden beïnvloed door de wereldwijde klimaatverandering.

het verslag belicht de vele voordelen en uitdagingen van de vermindering van de BKG-uitstoot in de Canadese bouwsector. De voordelen zijn onder meer lagere verwarmingskosten en minder impact op de wereldwijde klimaatverandering. Uitdagingen zijn onder meer de hoge kosten van renovaties om zich aan te passen aan groene energie en de beperkte beschikbaarheid van emissiearme energiebronnen voor de verwarming van woningen in afgelegen en noordelijke gemeenschappen.

het opnemen van maatregelen voor energie-efficiëntie en emissiereductie in nieuwe gebouwen is praktisch omdat nieuwe gebouwen van meet af aan beter kunnen worden ontworpen. Voor Bestaande woningen en gebouwen kunnen investeringen in energie-efficiëntie zichzelf in de loop van de tijd terugverdienen door lagere energiekosten, maar diepgaande aanpassingen die een emissiereductie van 40% of meer opleveren, zijn nog steeds erg duur. Daarom is innovatie nodig om de kosten van retrofit-technologieën te verlagen.

federaal beleid ter vermindering van de emissies van de bouwsector kan invloed hebben op de betaalbaarheid van woningen en gebouwen. Investeringen die de energie-en emissieprestaties van bestaande gebouwen op lange termijn verbeteren, kunnen soms hoge aanloopkosten met zich meebrengen. Daarom zou de voorgestelde nationale retrofitcode kwetsbare bevolkingsgroepen en mensen in noordelijke en afgelegen gemeenschappen en regio ‘ s die geen toegang hebben tot emissiearme energiebronnen onevenredig zwaar kunnen belasten.

dit verslag is het laatste van vijf tussentijdse verslagen over de studie naar de overgang van Canada naar een koolstofarme economie. Een eindrapport zal later dit jaar worden uitgebracht, waarin de bevindingen van alle vijf rapporten worden samengevat met aanbevelingen aan de federale regering.

snelle feiten

  • de bouwsector in Canada bestaat uit 14,1 miljoen huishoudens en 482.000 commerciële of institutionele gebouwen.Canadezen brengen 90% van hun tijd binnenshuis door en maken gebouwen tot een altijd aanwezig en essentieel onderdeel van het moderne leven.
  • in 2015 heeft de Canadese bouwsector, inclusief gebouwen met elektriciteitsgerelateerde emissies, bijna 111 Mt COEE2 uitgestoten, goed voor 17% van de totale broeikasgasemissies van het land.

citaten

“Canada must rise to challenge of mitigating the impact of Human-made climate change. Dit gaat onze grenzen te buiten. Het is onze verantwoordelijkheid om de uitstoot van broeikasgassen in dit land terug te dringen. Dit is een waardevolle doelstelling en we zijn ervan overtuigd dat het maken van strategische en berekende keuzes over de CO2-voetafdruk van gebouwen vandaag een duurzaam, koolstofarm erfgoed zal achterlaten voor toekomstige generaties.”

– Senator Rosa Galvez, voorzitter van het Comité

“Canada moet een beleid ontwikkelen dat de betaalbare overgang naar Groene huizen en gebouwen ondersteunt. We weten dat de technologie bestaat om de veranderingen aan te brengen die nodig zijn om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen, maar we weten ook dat veel Canadese huiseigenaren en bedrijven zich niet kunnen veroorloven om de noodzakelijke veranderingen aan te brengen. Elk beleid inzake bouwvoorschriften of aanpassing van bestaande gebouwen moet een evenwicht vinden tussen de dringende noodzaak om de uitstoot te verminderen en betaalbaarheid.”

– Senator Michael L. MacDonald, Vice-voorzitter van het Comité

Geassocieerde Links

  • lees het rapport getiteld Reducing Greenhouse gas Emissions from Canada ‘ s Built Environment
  • volg het Comité voor sociale media met behulp van de hashtag #ENEV
  • meld je aan voor de senaatsbrief

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.