Lacy Leadership

Success is Near

advokát: mám odstranit svého zesnulého manžela z listiny na náš majetek?

Nancy Burner, Esq. Nancy Burner, Esq. když spoluvlastník nemovitosti zemře, co se stane dál, závisí na tom, jak spoluvlastníci převzali vlastnictví nemovitosti. po smrti spoluvlastníka je nutné přezkoumat Poslední listinu, aby bylo možné toto rozhodnutí provést. Existují tři způsoby, jak vlastnit nemovitost v New Yorku jako spoluvlastníci: nájemci ve společném, společní nájemci s právy na […]

Nancy Burner, Esq.

Nancy Burner, Esq.

když spoluvlastník nemovitosti zemře, co se stane dál, závisí na tom, jak spoluvlastníci převzali vlastnictví nemovitosti.

po smrti spoluvlastníka je nutné přezkoumat Poslední listinu, aby bylo možné toto rozhodnutí provést. Existují tři způsoby, jak vlastnit nemovitost v New Yorku jako spoluvlastníci: nájemci ve společném, společní nájemci s právy na pozůstalost nebo nájemci v plném rozsahu.

pouze manželské páry, které byly vdané v době, kdy převzaly vlastnictví nemovitosti, mohou vlastnit majetek jako nájemci v celém rozsahu — druh vlastnictví, který poskytuje určitou ochranu. Je-li nemovitost vlastněna jako spoluvlastníci s právy na pozůstalost nebo jako nájemci v celém rozsahu, zájem zemřelého vlastníka přechází automaticky na pozůstalého spoluvlastníka zákonem.

obecně není nutné mít připravenou novou listinu, která by odstranila zemřelého spoluvlastníka. Když pozůstalý majitel v budoucnu nemovitost prodá, zájem zemřelého spoluvlastníka může být zlikvidován poskytnutím úmrtního listu titulní společnosti. Pokud se pozůstalý majitel rozhodne převést majetek během života bez protiplnění, například do důvěry pro účely plánování majetku, zápis na listinu by měl provést právník, který jej připravuje. Při budoucím prodeji, úmrtní list bude muset být stále poskytnut titulní společnosti, aby se prokázalo, že pozůstalý je zákonným vlastníkem nemovitosti.

je-li však nemovitost vlastněna jako společný nájemník nebo je-li zemřelý manžel / manželka jediným vlastníkem nemovitosti, neprojde zájem zemřelého vlastníka zákonem při smrti. Namísto, zájem zesnulého majitele přechází podle jeho poslední vůle a závěti nebo podle newyorského práva, pokud zemřelý zemřel bez vůle.

zatímco newyorské právo technicky stanoví, že realitní vesty v dědicích zesnulého ke dni úmrtí mohou být těmito dědici převedeny nebo prodány, dědicové mohou mít problémy s titulní společností zajišťující transakci, zejména do dvou let od data úmrtí.

obvykle je nejlepší mít k převodu nebo prodeji nemovitosti z pozůstalosti jmenovaného exekutora nebo Správce. Aby však mohl být jmenován zmocněnec, bude u náhradního soudu nutné dědické nebo správní řízení.

je důležité si uvědomit, že pokud skutek mlčí o tom, zda spoluvlastníci převzali titul jako nájemci ve společném nebo společném nájemci s právy na pozůstalost, výchozí je nájemci ve společném. Je-li listina mlčí, ale spoluvlastníci byli oddáni v době, kdy se titul, pak vytváří nájem v plném rozsahu.

Nancy Burner, Esq. praktikuje starší právo a plánování majetku z její kanceláře East Setauket. Návštěva www.burnerlaw.com.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.