Lacy Leadership

Success is Near

10 tipů k dokončení Recitace Koránu v ramadánu 2021

Korán a Ramadán: Ramadán, devátý měsíc islámského plánu je navíc měsíc, během kterého muslimové po celém světě rychle od úsvitu do soumraku. Zdržují se jídla, kouření, pití a vzdávají se jakýchkoli příjemných cvičení. Ramadán je měsíc, který má v úmyslu vyčistit ducha a přiblížit nás k Alláhovi (SWT). K dispozici jsou objemy na svazcích v […]

Korán a Ramadán: Ramadán, devátý měsíc islámského plánu je navíc měsíc, během kterého muslimové po celém světě rychle od úsvitu do soumraku. Zdržují se jídla, kouření, pití a vzdávají se jakýchkoli příjemných cvičení.

Ramadán je měsíc, který má v úmyslu vyčistit ducha a přiblížit nás k Alláhovi (SWT). K dispozici jsou objemy na svazcích v hodnotě dat přístupných o ramadánu. Pro Ramadán se říká, že zbožňuje Korán. Naše svatá kniha byla zjevena Prorokovi (mír s ním) během ramadánu. Pro rozpětí tohoto aktuálního měsíce, muslimové celkově respektovat Ramadán je hýčkané a snaží se dokončit recitaci Koránu. Dokončení Koránu během ramadánu nám může bohatě požehnat. My jako muslimové bychom neměli omezovat recitaci pouze pro Taraweeh, ale spíše se ji snažit pochopit a praktikovat po celý náš den. V tomto příspěvku, budeme diskutovat o tom, jak můžete dokončit Korán během tohoto uctívaného měsíce.

jak dokončit recitaci Koránu v ramadánu?

je ideální, pokud se každý Muslim rozhodne začít a dokončit celý Korán uvnitř tohoto měsíce, protože se chystáme přiblížit k tomuto nejvíce požehnanému měsíci. Recitování a dokončení přinese Alláhova požehnání k nám, jak je popsáno v našem článku o Ahadith vštípit lásku Koránu.

10 Tipy K Dokončení Recitace Koránu Tento Ramadán

10 Tipy Pro Dokončení Recitace Koránu Tento Ramadán

Jaká Je Odměna Za Dokončení Koránu V Ramadánu?

za každé písmeno Koránu, které recitujete, dostanete 70krát odměnu. Měsíc Ramzan je, když byl Korán odhalen, takže je to zvláštní měsíc pro Alláha, Jeho proroka a každého muslima, což je důvod, proč se muslimové snaží Tento měsíc dokončit recitaci Koránu tolikrát, kolikrát je to možné, za maximální odměnu.

Můžete Dokončit Korán Rychle?

každý má své vlastní tempo recitace. Většina jedinců může dokončit jeden para nebo juz za 1 až 2 hodiny nanejvýš. Můj osobní návrh pro vás je nechodit po rychlém čtení, protože nejsme v žádné konkurenci. Když recitujete kvůli Alláhovi a jeho potěšení, udělejte to svým vlastním tempem a je v pořádku, pokud nemůžete dokončit celý Korán v měsíci, pokud se budete snažit co nejlépe. Když se pokusíte číst Korán rychleji, než je pro vás možné, můžete skončit vyslovováním slov špatným způsobem, který může být spíše hříšný než odměňující.

10 Tipy k dokončení Recitace koránu tento Ramadán

10 Tipy k dokončení Recitace koránu tento Ramadán

↓ 10 – začněte s Niyatem

náš Prorok (mír s ním) nás vedl a ukázal nám svými činy a slovy, že je důležité stanovit cíl, učinit niyat a pracovat na něm. Mít toto vedení by pro nás mělo stačit. Vždy se rozhodněte tím, že budete mít nejčistší záměr a ujistíte se, že to bude následovat. Když byl váš cíl vybudován, nezapomeňte jej pravidelně obnovovat. Recitujte a diskutujte o Koránu, zkontrolujte svůj cíl a obnovte jej, čímž zaručíte, že se na něm neustále pracuje; že hledáte jeho nebeské uznání. Udělejte niyat nebo prosbu a začněte správným „očekáváním“. Recitování Koránu nás přiblíží k Alláhovi a najdeme v něm smysl útěchy.

9 9-nenechte se zastrašit

pro pár, stejně jako se snaží dokončit recitaci Koránu během ramadánu, jsou přemoženi počtem stránek nebo délkou některých súr. Odstraňte tento koncept, že to nedokážete ze své mysli. Negativní myšlení vás nevede k dokončení vašeho cíle. Důvěřujte Bohu a snažte se. Věřte, že jste zcela vybaveni pro dosažení vašich koránských tužeb, bez ohledu na to, zda je to dokončení Koránu 1 nebo vícekrát. Měli byste se podívat na odměny recitace během ramadánu. Podívejte se na těchto 10 nejkrásnějších životních lekcí z Koránu.

10 Tipy k dokončení Recitace koránu tento Ramadán

10 Tipy pro dokončení Recitace koránu tento Ramadán

přes

8 8 – nastavte cíle

buďte explicitní v cílech, které jste nastavili, protože budou sloužit jako základní kámen při dokončení nejposvátnější knihy. Řekněte si tuto mantru: „budu recitovat a dokončit Korán jednou během měsíce“. Znát svou výdrž. Dosažitelné cíle jsou nutností. Máte v plánu recitovat dva Paras v jeden den, ale vše, co můžete udělat, je jeden, v tomto případě nastavit standardní limit pro sebe. Naše náboženství, Náš Prorok (P. B. U. H) byly vždy proti nadsázce; ať už s nastavením cílů. Mějte na paměti své prostředí, Váš přístup, a vaše chápání Svaté knihy.

10 Tipy k dokončení Recitace koránu tento Ramadán

10 Tipy pro dokončení Recitace koránu tento Ramadán

přes

7 7-Přečtěte si pravidelné časování

Islám nás naučil dobře o dochvilnosti prostřednictvím našich pěti modliteb. Buďte konkrétní ohledně časování tohoto ramadánu a dokončete své cíle tím, že budete přesní. Místo čtení Koránu v libovolném náhodném čase se pokuste nastavit konkrétní hodinu nebo dvě každý den. Tímto způsobem budete v přirozeném cyklu a stane se rutinou. Ale není možné, aby každý recitoval každý den v pevně stanovenou dobu, protože mnozí z nás mají rušné rutiny kvůli kancelářské práci, děti nebo domácí práce. V takových scénářích můžete být přesnější čtením několika kapitol Koránu po každém namazu. A pokud se pravidelně modlíte, podívejte se na náš příspěvek o tom, jak provádět Salah (Modlitba) krok za krokem průvodce.

10 Tipy pro dokončení Recitace koránu tento Ramadán

přes

6 6 – Vytvořte plán

než začnete s recitací, je nutné jej navrhnout kolem svého denního rozvrhu a nastavit čas pro váš Korán, například pracovní dobu, dobu odpočinku a různé povinnosti, které můžete mít.

Strukturujte rozumné uspořádání, jak dokončit recitaci Koránu uvnitř měsíce izolováním každého Juz ‚ (části) každý den. Normální Korán má přibližně 600 stran. V případě, že rozdělíte 600 s 30 dny, v tomto bodě to je 20 stránek za každý den. A co víc, rozdělte 20 s (5krát modliteb), které po každé modlitbě získají 4 stránky. Takže je to velmi přirozené a snadné pro vás dokončit.

10 Tipy k dokončení Recitace koránu tento Ramadán

10 Tipy k dokončení Recitace koránu tento Ramadán

můžete si také vytvořit graf recitace koránu pro sebe, jako je ten, který je uveden níže:

10 Tipy k dokončení Recitace koránu tento Ramadán

10 Tipy k dokončení Recitace koránu tento Ramadán

přes

5 5-pochopit Korán

Korán byl odhalen naším Stvořitelem, aby mohl sloužit jako vodítko pro celé lidstvo a nejen muslimy. Recitace Svaté knihy je vysoce uznávána Alláhem Taalou, ale co je důležitější, je to, že se člověk snaží pochopit význam zejména pro nearabštinu. Zkuste a pochopit výklad Juz ‚ budete diskutovat každý den. Mít základní informace o tématu, téma, poselství, a význam toho, o čem diskutujete, činí z recitace Koránu mimořádně inspirativní zážitek a pomůže nám žít náš život podle pravidel stanovených Všemohoucím Alláhem.

10 Tipy k dokončení Recitace koránu tento Ramadán

10 Tipy pro dokončení Recitace koránu tento Ramadán

přes

4 4-poučte se o významu Koránu

v současné době je ideální čas zásobit všechna data, která člověk dostane po přednesení Koránu. Dělejte si poznámky a nalepte je na zrcadlo nebo na nějaké místo, které je patrné pro stálou aktualizaci. Je to Alláhův slib, že jakýkoli skutek vykoná Muslim v měsíci ramadánu, bude odměněn a odměna se vynásobí 10-700 krát. Takže tento Ramadán udělejte čas. Sledujte nahrávky online na Tafseer koránu. Čím více času věnujete Koránu, tím méně času budete mít na různé věci, které vás vzdálí od Alláha.

10 Tipy k dokončení Recitace koránu tento Ramadán

10 Tipy pro dokončení Recitace koránu tento Ramadán

přes

3 3 – Make Quran kamarádi

Spojte se s Quran buddy – může to být váš rodič, přítel, sourozenec nebo partner, každý, kdo vám připomene, abyste dosáhli svých cílů. Buďte v neustálém kontaktu s touto konkrétní osobou; protože vám pomohou porozumět Koránu, připomenou vám svatý měsíc ramadán, jeho odměny, a význam recitace během tohoto měsíce. Pěstujte úzké vazby se sourozenci / sestrami, kteří jsou známí svým spojením s Koránem. Tato konkrétní společnost přináší zpět víru a blízkost k našemu Stvořiteli a náboženství.

10 Tipy k dokončení Recitace koránu tento Ramadán

10 Tipy k dokončení Recitace koránu tento Ramadán

přes

2 2-Korán a ženy

Ženy v islámu byly povýšeny na pozici jako nikdy předtím. Dostali jsme nejdůležitější úkoly, kterými je výchova dětí. Mnoho žen projde během tohoto měsíce obdobím po dobu jednoho týdne, což vás může odvést od duchovní cesty. Pak mohou být také ženy, které procházejí postnatálním krvácením nebo krmí dítě. Jedná se o přestávky dané ženám. Nebojte se o ztrátu své odměny. Tyto ženské záležitosti nám dává Alláh Taa ‚ Ala, takže si nemyslete,že nebudete moci získat stejné odměny jako muži nebo více. Můžete poslouchat videa / audio k dispozici, recitovat on-line.

a v případě vašich měsíčních cyklů si naplánujte buď zahájení recitace několik dní před ramadánem, nebo zdvojnásobení recitace v určité dny, abyste nahradili zmeškané dny.

10 Tipy k dokončení Recitace koránu tento Ramadán

10 Tipy k dokončení Recitace koránu tento Ramadán

přes

1 1 – eliminovat rušení

můžeme být schopni dosáhnout cíle zajištění ráje tento Ramadán. Tak si zapni mobil. Posaďte se v místnosti, kde vás nebudou rozptylovat děti ani jiná osoba. Distancujte se od sociálních médií, abyste mohli věnovat pozornost recitaci. To není jen doporučení, ale spíše důležitou součástí splnění vašeho přání. Tyto rozptýlení udržet jeden závislý na myšlence, že tyto světské záležitosti jsou důležitější než úkol po ruce, tak opravit modlitební místnost nebo modlitební koutek zejména pro tento účel před ramadánem.

10 Tipy K Dokončení Recitace Koránu Tento Ramadán

10 Tipy Pro Dokončení Recitace Koránu Tento Ramadán

Přes

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.